הדירה של מיטל ועומר 

פתח תקוה

 

צילום: שירן כרמל