הדירה של לירון ואייל

בבלי- תל אביב

* צילום: מיטל פרגר