קומת גג

חדרי שינה ומקלחת

תל אביב

צילום: הגר דופלט